Dịch Vụ Thẩm Định Giá

dịch vụ kiểm toán vcpa
liên hệ vcpa

024 3783 5986 (24/7)

Skype VCPA

Dịch Vụ Thẩm Định Giá VCPA

Thẩm định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp. Tuỳ theo từng trường hợp, mục đích thẩm định cụ thể, thẩm định giá tài sản là phương tiện vận tải đã qua sử dụng được áp dụng khái niệm giá trị thị trường hoặc giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá.

I. Nội Dụng Thẩm Định Giá

Đối tượng thẩm định giá

- Cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân; chủ đầu tư; chủ dự án; nhà thầu...

- Tài sản: tài sản vô hình (thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền...), tài sản hữu hình (máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, bất động sản...)

Dịch vụ thẩm định giá

- Xác định giá trị thị trường của tài sản.

- Xác định giá trị doanh nghiệp: tư vấn, xác định giá trị tổng quát của một doanh nghiệp gồm tài sản cố định, tài sản lưu động.

- Tư vấn các lĩnh vực liên quan đến giá

- Bản tin và báo cáo thị trường

- Đào tạo và các dịch vụ liên quan khác đến dịch vụ thẩm định giá.

Lợi ích thẩm định giá

Thẩm định giá phục vụ cho các mục đích

- Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

- Cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.

- Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước.

- Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm.

- Thanh lý, phân chia, xử lý tài sản.

- Chứng minh tài sản bảo lãnh du học...

Hướng dẫn thẩm định giá

Tùy theo yêu cầu thẩm định, khách hàng cần cung cấp

- Hợp đồng hoặc giấy yêu cầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

- Hồ sơ tài liệu về đất đai.

- Hồ sơ tài liệu về công trình xây dựng.

- Hồ sơ tài liệu về doanh nghiệp.

(Để biết thông tin chi tiết về Hồ sơ giấy tờ cần cung cấp để phục vụ công tác thẩm định giá, kính đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến Công ty)

II. Phí Thẩm Định

- Thỏa thuận

- Liên hệ VCPA ngay:

Nhận xét " Dịch Vụ Thẩm Định Giá "

Không có bình luận nào
* Vui lòng đăng nhập để viết bài ...