CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HỢP LÝ VÀ KỸ NĂNG GIẢI TRÌNH KHI THANH TRA THUẾ

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 14:48)

Cách Xác Định Chi Phí Hợp Lý Giải Trình Trước Thanh Tra Thuế

 

Quan niệm về chi phí hợp lý trong doanh nghiệp thế nào cho đúng?

 

Nhìn nhận tổng thể chuỗi các hoạt động SXKD của doanh nghiệp và nhu cầu chi phí hoạt động cần phải có để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động. Do vậy, chi phí hợp lý là các khoản chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoạt động SXKD tạo ra doanh thu trong kỳ. Các văn bản pháp lý mới chỉ liệt kê ra tên các loại chi phí được trừ và phải có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Việc đánh giá tính hợp lý của chi phí còn phải xét đến quy mô, tính chất, sự tiết kiệm chi phí. Đặc biệt là các khoản chi phí phát sinh ở thời điểm kết thúc niên độ kế toán nhưng có ảnh hưởng đến các kỳ sau đó nên phải phân bổ cho nhiều kỳ. Ngoài ra, còn phải xét đến vấn đề thanh toán cho nhà cung cấp và quy chế hoạt động của DN có được chi các loại chi phí đó hay không...

 

Tài liệu hướng dẫn đính kèm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: