Kế Toán Làm Gì

Lần cập nhật cuối (Thứ năm, 14 Tháng 9 2017 09:31)

Kế toán làm gì

Quy trình làm kế toán theo các bước sau:

Bước 1: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những công việc phát sinh hàng ngày tại doanh nghiệp có liên quan đến tài chính của Doanh nghiệp.Ví dụ như sau:

- Nghiệp vụ Chi tiền tạm ứng cho Cán bộ công nhân viên đi công tác

- Nghiệp vụ bán hàng cho khách hàng mà chưa thu tiền

Bước 2: Lập chứng từ kế toán

Sau khi có một nghiệp vụ kinh tế xảy ra, kế toán tiến hành lập chứng từ kế toán, đây là căn cứ pháp lý, chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các giao dịch.

Bước 3: Ghi sổ sách kế toán

Căn cứ vào chứng từ kế toán, ghi chép Sổ sách kế toán. Sổ sách kế toán gồm sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết.

Bước 4: Cuối kỳ (Thực hiện bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển)

Cuối kỳ, thực hiện bút toán cuối kỳ và thực hiện bút toán kết chuyển đồng thời khóa sổ kế toán. Đây là công việc cuối tháng bắt buộc kế toán phải làm ngoài các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đã được ghi sổ. Mục đích của Công việc này nhằm xác định số dư của tài sản và nguồn vốn cũng như xác định được lãi lỗ trong kỳ của công ty.

Bước 5: Lập bảng cân đối số phát sinh

Dựa vào Sổ cái và sổ chi tiết được khóa sổ tại bước 4. Kế toán tiến hành Lập bảng cân đối số phát sinh để có cái nhìn Tổng quát về toàn bộ sổ cái phát sinh tại doanh nghiệp gồm những loại sổ cái nào và đã đúng chưa.

Sau đó, kế toán kết hợp giữa Bảng cân đối số phát sinh + Sổ cái + Sổ chi tiết để tiến hành thực hiện Bước 6.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế.

Kế toán sẽ dựa vào sổ cái và sổ chi tiết để tiến hành lập Báo cáo tài chính gồm 4 biểu mẫu (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính) Đồng thời kế toán sẽ lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế TNCN để nộp Cho cơ quan thuế Thời hạn nộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế cho Cơ quan thuế là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu nộp quá thời hạn sẽ bị Cơ quan thuế phạt về hành vi chậm nộp.

Bước 7: In sổ sách, đóng quyển, lưu kho.

Đây là công việc cuối cùng của một kế toán, việc lưu trữ các sổ sách, số liệu kế toán là điều cần thiết, giúp dễ dàng hơn trong việc tra cứu các vấn đề liên quan ở các năm sau. Chúng tôi - Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin - VCPA hy vọng, bài viết trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về quy trình làm kế toán. Chúng tôi - Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin - VCPA sẽ có thêm những bài viết mới để giúp các bạn hiểu sâu hơn về chi tiết của công việc kế toán hơn như:

- Kế toán vốn bằng tiền.

- Kế toán hàng tồn kho.

- Kế toán tài sản cố định.

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Kế toán tiêu thụ thành phẩm.

- Kế toán các bút toán cuối kỳ + Bút toán kết chuyển + Khóa sổ.

- Lập báo cáo tài chính + Quyết toán thuế.

- Lập báo cáo nội bộ cho Doanh nghiệp.

 

Tin mới hơn: